Projekt

Ett nytt projekt i området Väsjön i Sollentuna

Kvarteret Näckrosen, med 206 hyresrätter byggs just nu i området Väsjön i Sollentuna. Takinstallationen samt andra installationer på byggnaden kommer att utföras av Scandicgroup. Byggnaden kommer att bestå av två vridna huskroppar runt en innergård och kommer att få bland annat klassiska sadeltak med vindskupor samt indragna bostadsentréer mot gatan. Slutprojektet skapar en länk mellan den småskaliga stadsmiljön och den omväxlande
villabebyggelsen precis bredvid

Scandicgroup utför följande arbeten i detta projekt: 

  • Takinstallationen

Kund: Byggnads AB Tornstaden Öst

Recent Posts

Byggarnas dag 2020!

Byggarnas dag 2020!

Dzeineta besöker ett byggprojekt

Dzeineta besöker ett byggprojekt

  • 0800-123456 (24/7 Support Line)
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA