Projekt

Kvarteret Bersån i området Kvarngärdet i
Uppsala

Kvarteret Bersån kommer att uppföras enligt Miljöbyggnad 3.1. i området Kvarngärdet i Uppsala. Kvarteret kommer att omfatta totalt 98 hyresrätter med kommersiella lokaler i bottenplan. Projektet är ritat av Kaminsky med fokus på hållbarhet och design. Två av husen som är placerade i vinkel har fem respektive sex plan och eftersom man har för avsikt att skapa en levande miljö med lättillgängliga mötesplatser så planeras det även för kommersiella lokaler på markplanen.

Scandicgroup utför följande arbeten i detta projekt: 

● Montering av innerdörrar
● Parkettläggning
● Montering av köks- och badrumsmöbler samt skåp
● Installation av kjolbrädor

Kund: Wallenstam

Recent Posts

Byggarnas dag 2020!

Byggarnas dag 2020!

Dzeineta besöker ett byggprojekt

Dzeineta besöker ett byggprojekt

  • 0800-123456 (24/7 Support Line)
  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA